امین ربانیان

امین ربانیان

مدیرعامل نکسینولب

معرفی امین ربانیان :

امین ربانیان در حال حاضر مدیرعامل و راهبر مجموعه نکسینولب است. وی در گذشته مدیر دپارتمان آموزش شتابدهنده دیموند (دیموندلب) و همچنین مدیریت شعبه اصفهان شتابدهنده دیموند را برعهده داشته و علاقه وافر به فضای آموزش در کنار تجربه حضور در جلسات ارزیابی و داوری بسیاری از ایده‌های استارتاپی؛ دید خوبی به او در راستای طراحی خدمات آموزش و مشاوره مناسب برای اکوسیستم استارتاپی ایران داده است.

تجربه شغلی :

 • مدیر شعبه اصفهان دیموند
 • مدیر دپارتمان آموزش شتابدهنده دیموند (دیموندلب)
 • مدیرعامل مجموعه نکسینولب
 • رئیس شاخه IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

تحصیلات :

 • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران

تخصص های این منتور :

 • بیزینس پلن
 • ارزیابی ایده
 • تهیه برنامه مالی
 • ارائه به سرمایه گذار