زیبا قره نازی فام

زیبا قره نازی فام

اسکرام مستر اسنپ

معرفی زیبا قره نازی فام :

8 سال تجربه در زمینه مدیریت پروژه و اسکرام دارم و در حال حاضر به عنوان اسکرام مستر در اسنپ مشغول به کار هستم. بزرگترین حوزه علاقه مندی و مطالعات من در زمینه Agile Coaching هست. در این خصوص مدرک بین المللی کوچینگ و تسهیل گری تیم های چابک رو دارم.

تجربه شغلی :

 • 2.5 سال سابقه اسکرام مستر و اجایل تیم کوچ در اسنپ
 • 6 سال سابقه مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند

تحصیلات :

 • دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

تخصص های این منتور :

 • CMMI
 • انواع متدولوژی اجایل
 • اسکرام
 • تسهیل گری تیم ها
 • کوچینگ
 • تیم سازی
 • مدیریت فرآیند
 • مهندسی سیستم