محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

منتور، مشاور، کوچ، مدرس جاب کوچینگ

معرفی محبوبه مظاهری :

خانم مظاهری، در سازمانها به عنوان منتور سازمانی، مشاور منابع انسانی و در جلسات فردی بعنوان کوچ مسیر شغلی و کسب و کار ،فعالیت می نمایند. نویسنده دو کتاب آشنایی با کوچینگ و کتاب منتورینگ سازمانی و مترجم هشت کتاب در این حوزه ها هستند و کارگاه‌های متنوعی در زمینه های مهارت کوچینگ، مربیگری تیم کاری، مهارتهای کاریابی، طراحی مسیر شغلی و منابع انسانی در سازمانهای دولتی ، خصوصی و دانشگاه ها برگزار می‌کنند. جلسات فردی مسیر شغلی و تحول فردی در پیشرفت زندگی فردی و شغلی، به افراد و سازمانها توصیه می گردد.

تجربه شغلی :

  • مدرس کارگاه های سازمانی و فردی
  • نویسنده 8 کتاب در حوزه مهارت های شغلی
  • مشاور تحصیلی/شغلی/کسب و کار

تحصیلات :

  • مدرک سطح دو کوچینگ
  • فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

تخصص های این منتور :

  • کوچینگ
  • مربی کار تیمی
  • منتورینگ سازمانی
  • رشد فردی
  • مسیرشغلی